THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống đuối nước cho học sinh cấp Trung học cơ sở, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 05/08/2017
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

Sáng kiến đưa ra những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống đuối nước cho học sinh cấp THCS huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu học sinh biết bơi sau khóa học 2017-2018, chúng tôi đã cùng các đồng chí chuyên viên phụ trách cấp học, Hiệu trưởng các trường THCS cùng phối hợp khắc phục những khó khăn và quyết tâm thực hiện thành công các lớp phổ cập bơi cho học sinh cấp THCS với kết quả rất khả quan: 100 % học sinh tham gia lớp phổ cập bơi đã nắm được những kỹ thuật bơi cơ bản và biết bơi. 

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Nguyễn Đình Toán Phòng GDĐT huyện Phú Bình 50
2 Dương Như Tới Trường THCS Xuân Phương, huyện Phú Bình 50
Điều kiện áp dụng - Triển khai đầy đủ các văn bản liên quan đến Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020; các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020. - Điều tra thông tin để có số liệu chính xác số lượng người chưa biết bơi, phân loại đối tượng, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. - Khảo sát số lượng bể bơi, hồ bơi có thể sử dụng để dạy bơi an toàn - Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giáo dục thể chất (nội dung bơi lội) có thể dạy phổ cập bơi cho học sinh. - Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, chỉ đạo hoạt động giáo dục kĩ năng sống; dự toán kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các cuộc thi bơi cho học sinh phổ thông (thuê bể bơi; khen thưởng,…) để khuyến khích, động viên học sinh tập luyện môn bơi thường xuyên. - Hiệu trưởng các trường năng động, sáng tạo và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ hoạt động phổ cập bơi cho học sinh. - Cha mẹ học sinh nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc phổ cập bơi đối với con em mình, nhiệt tình ủng hộ các hoạt động này trong nhà trường và địa phương.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân - Trong điều kiện hiện nay, các nhà trường từ cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS chưa được trang bị bể bơi cho công tác dạy và học, điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh vùng nông thôn còn khó khăn, một số gia đình chưa quan tâm đến con em mình thậm chí phó mặc cho xã hội, đa số phụ huynh và học sinh chưa nhận thức rõ được tác dụng của việc học bơi. Vì thế, sáng kiến này càng có giá trị và hiệu quả trong cộng đồng xã hội, nó xua đi nỗi ám ảnh bởi những cái chết thương tâm do đuối nước; để lại sự đau xót, ân hận và gánh nặng cho gia đình, cộng đồng xã hội. Sau khi áp dụng sáng kiến đã thu được lợi ích thiết thực và hiệu quả kinh tế trị giá 2.043.600.000đ + Về hiệu quả xã hội: Sau khi áp dụng sáng kiến số lượng học sinh THCS đã biết bơi tăng 4.286 em, (tăng 51,47%), số học sinh chưa biết bơi giảm còn 1.432 em (chiếm 17,2%), bản thân học sinh tự tin hơn trong sinh hoạt, học tập, vui chơi. Kết quả do áp dụng sáng kiến này đã mang lại sự bình an và niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình - đó là giá trị xã hội lớn.
Lợi ích đánh giá của tổ chức Huyện Phú Bình gồm 20 xã và thị trấn, mỗi xã, thị trấn có một trường THCS; trong năm học 2017-2018, chúng tôi đã thực hiện sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống đuối nước cho học sinh cấp THCS” ở 20 trường THCS trên địa bàn huyện. Sau khi tổng kết rút kinh nghiệm, tất cả các trường THCS đều có ý kiến đánh giá nhận xét: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh và nhà trường trong giai đoạn hiện nay”. Nó giúp ích cho các nhà trường về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bộ môn giáo dục thể chất (nội dung bơi ít có giáo viên được đào tạo chuyên ngành này), an toàn cho học sinh trong việc phòng chống đuối nước; các nhà trường đã thấy rõ hiệu quả kinh tế trong việc mở lớp dạy học bơi trong khi điều kiện kinh tế của nhà trường chưa đáp ứng được. Mặt khác, áp dụng sáng kiến đã mang lại lợi ích tinh thần cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh - đó là lợi ích lớn nhất trong công tác an toàn phòng chống đuối nước đối vơi học sinh THCS.
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
1 Nguyễn Đình Toán Phòng GDĐT Chỉ đạo chung mọi hoạt động
2 Dương Nghĩa Tùng Phòng GDĐT Thống kế số lượng học sinh, chỉ đạo chuyên môn
3 Dương Như Tới Phòng GDĐT Liên hệ bể bơi và chỉ đạo các hoạt động bơi
4 Hà Văn Tâm Phòng GDĐT Liên hệ bể bơi và chỉ đạo các hoạt động bơi
5 Trương Hải Nguyên Bàn Đạt Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
6 Nguyễn Thị Hải Đào Xá Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
7 Trương Thị Chuyên Bảo Lý Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
8 Tạ Thị Hạnh Tân Khánh Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
9 Dương Thế Khương Tân Kim Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
10 Nguyễn Văn Tâm Tân Thành Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
11 Trần Văn Tương Tân Hòa Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
12 Nghiêm Thị Hảo Tân Đức Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
13 Đào Văn Bốn Dương Thành Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
14 Nguyễn Quang Chiến Lương Phú Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
15 Nguyễn Văn Quảng Thanh Ninh Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
16 Nguyễn Văn Nhất Kha Sơn Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
17 Ngô Thị Hường Hương Sơn Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
18 Lê Văn Thái Xuân Phương Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
19 Ngọ Quang Hưng Nhã Lộng Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
20 Dương Xuân Hoa Nga My Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
21 Phạm Bá Mai Hà Châu Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
22 Dương Thị Nga Thượng Đình Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
23 Dương Văn Quý Úc Kỳ Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
24 Dương Phương Thảo Trần Phú Thống kê chỉ đạo giáo viên và HS thực hiện
25 Nguyễn Ngọc Ngân Bàn Đạt Dạy học sinh bơi
26 Nguyễn Thị Nhị Dương Thành Dạy học sinh bơi
27 Dương Thị Toan Bảo Lý Dạy học sinh bơi
28 Dương Thị Toan Bảo Lý Dạy học sinh bơi
29 .....
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register