THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Dạy học tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân theo định hướng phát triển năng lực
Chủ đầu tư Trường THPT Bình Yên
Lĩnh vực Giáo dục
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 01/09/2018
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

    “Mục tiêu dạy học Ngữ văn hiện nay là sự cụ thể hóa mục tiêu giáo dục nói chung, chú trọng dạy chữ, dạy người và hướng nghiệp. Đi vào cụ thể, môn học Ngữ văn nhấn mạnh ba mục tiêu chính sau:

1. Trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học - trọng tâm là tiếng Việt và văn học - phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

 2. Hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học, năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống.

3. Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại…" (Đỗ Ngọc Thống). Để dạy học tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với mục tiêu dạy học nói chung và mục tiêu dạy học Ngữ văn nói riêng. Trong phạm vi đề tài này, tôi xin đưa ra một vài phương tiện dạy học để giúp học sinh tiếp cận với bài học đó là sử dụng phiếu học tập và clip trong dạy học bài Người lái đò sông Đà.

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Nguyễn Thị Thảo Trường THPT Bình Yên 100
Điều kiện áp dụng - Về phía giáo viên: Cần có sự đầu tư nghiêm túc, thiết kế kế hoạch dạy học chu đáo và chuẩn bị công phu - Về phía học sinh: Cần chủ động tìm hiểu kiến thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập mà giáo viên giao cho.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân Mục đích cuối cùng của quá trình dạy học là phải giúp người học có khả năng tiếp cận những tri thức mới, có được những kĩ năng mới, hiện đại, đồng thời có được những năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù và có thể tham gia một cách chủ động, tích cực vào trong đời sống thực tiễn. Thông qua đề tài "Dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân theo định hướng phát triển năng lực" góp phần giúp học sinh phát triển những phẩm chất cao đẹp như: tình yêu đối với thiên nhiên, tình yêu quê hương, đất nước; ý thức đối với cội nguồn, tự hào về lịch sử dân tộc; lòng nhân ái, vị tha; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động, tinh thần tự học, phát triển ý thức nghề nghiệp; trung thực và có ý thức sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam…Quan trọng hơn tiết học tùy bút không còn đơn điệu nhàm chán bởi học sinh có nhiều hình thức học tập khác nhau: học tùy bút thông qua các tiết học trên lớp, học tùy bút thông qua video, học tùy bút thông qua các hoạt động trải nghiệm…Giờ học đáp ứng được các yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Tôi chọn các lớp 12A1 là lớp thực nghiệm (dạy học theo định hướng phát triển năng lực) và lớp 12A5 (dạy học theo định hướng nội dung) là lớp đối chứng cho đề tài "Dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân theo định hướng phát triển năng lực" kết quả thu được như sau: - Về quá trình học tập: Học sinh lớp 12A1 tích cực, chủ động, hợp tác, sáng tạo hơn trong quá trình tiếp cận tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. - Về việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước khi dạy tác phẩm: Học sinh hoàn thành đầy đủ các phiếu học tập theo yêu cầu của giáo viên - Về kết quả của học sinh: Tôi chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 16 học sinh tiến hành kiểm tra kiến thức trong thời gian 15 phút ở hai lớp 12A1 và 12A5
Lợi ích đánh giá của tổ chức
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
1 12a1 - Trường THPT Bình Yên
2 12a5 - Trường THPT Bình Yên
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register