THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trường Phổ thông DTNT THCS Phú Lương
Chủ đầu tư Trường Phổ thông DTNT THCS Phú Lương
Lĩnh vực Giáo dục
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 01/01/2015
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

     Dạy học theo hướng tích hợp là một xu thế trong dạy học hiện đại của nhiều nước phát triển nhằm giải quyết triệt để hai mâu thuẫn nêu trên. Quan điểm tiếp cận tích hợp cho phép xem xét các sự vật hiện tượng một cách tổng thể, tiết kiệm thời gian học tập và tránh được những biểu hiện cô lập, tách rời từng phương diện kiến thức, đồng thời còn phát triển ở người học tư duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Dạy học tích hợp giúp người học kết hợp tri thức của các môn học, phân môn cụ thể trong chương trình học tập theo nhiều cách khác nhau vì thế việc nắm kiến thức sẽ sâu sắc, hệ thống và bền vững hơn. Sáng kiến đã đưa ra những biện pháp nhằm quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trường Phổ thông DTNT THCS Phú Lương.

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Nguyễn Xuân Đoàn Trường Phổ thông DTNT THCS Phú Lương 100
Điều kiện áp dụng - Đánh giá quản lí hoạt động bồi dưỡng năng DHTH cho GV cần có: Hệ thống biểu mẫu theo dõi quá trình tổ chức thực hiện bồi dưỡng; GV có năng lực về DHTH thực hiện các hoạt động chuyên môn để đánh giá kết quả bồi dưỡng. - Đánh giá quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV cần đảm bảo các nguyên tắc sau: đảm bảo tính mục đích; đảm bảo tính hiệu quả; đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác; đảm bảo tính hệ thống, tính toàn diện trong quy trình đánh giá kết quả bồi dưỡng. - Việc kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng GV chú trọng đến chất lượng, Hiệu trưởng nhắc nhở, đôn đốc GV hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng. - Hiệu trưởng xây dựng nề nếp tự kiểm tra, tự đánh giá và điều chỉnh cho GV bằng nhiều hình thức qua các hoạt động giảng dạy, giáo dục, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và báo cáo kịp thời công tác bồi dưỡng.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân
Lợi ích đánh giá của tổ chức 1. Cán bộ, GV nhà trường đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của DHTH trong xu thế hiện nay, từ đó mỗi GV có ý thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực DHTH của bản thân góp phân nâng cao nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 2. Các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH đã tác động, kích thích GV tư duy và không ngừng trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực, bộ môn khác nhau để có một phông kiến thức sâu, rộng đủ để đáp ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của dạy học hiện nay. 3. Đa số GV nhà trường bước đầu đã thực hiện có hiệu quả việc DHTH như: Chọn nội dung tích hợp; các bước xây dựng chủ đề tích hợp. Các chủ đề GV xây dựng được thực hiện tại trường mang lại hứng thú cho HS, giúp các em dễ hiểu và hiểu sâu nội dung bài học. Đặc biệt các em có những chuyển biến rõ rệt trong khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn. Trong các năm học 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018 nhà trường gửi một số bài “Dạy học theo chủ đề tích hợp” đối với GV, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn và thi Khoa học kĩ thuật của HS tham gia dự thi và đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register