THÔNG TIN CHI TIẾT SÁNG KIẾN


Tên sáng kiến Quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên trường THCS Tân Kim
Chủ đầu tư Dương Thế Khương
Lĩnh vực Văn, sử, địa, GDCD, TD, quản lý
Thông tin bảo mật Không
Ngày áp dụng Từ ngày: 01/10/2016
File đính kèm (Click để tải file)
Mô tả sáng kiến

Nâng cao chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên một nhà trường là một quá trình thường xuyên, liên tục diễn ra trong nhiều năm học, ở mọi phong trào thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Từ thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS Tân Kim - Phú Bình, từ yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và phương pháp đòi hỏi mỗi giáo viên nói chung, giáo viên của nhà trường nói riêng phải thường xuyên, liên tục tiếp thu, lĩnh hội, áp dụng vào thực tiễn để đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường phấn đấu trở thành trường tiên tiến xuất sắc. Xuất phát từ cơ sở lý luận và qua thực tế công tác quan tâm bồi dưỡng giáo viên nhà trường trong những năm qua, tôi mạnh dạn đề xuất và thực hiện một số biện pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS Tân Kim – Phú Bình như sau:

1. Biện pháp 1: Quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. 

2. Biện pháp 2: Chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. 

3. Biện pháp 3: Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn. 

4. Biện pháp 4: Tăng cường dự giờ thăm lớp. Trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp ở các trường bạn. 

* Mục tiêu.

- Giúp giáo viên phải có ý thức trách nhiệm hơn và nghiêm túc hơn trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học.

- Giúp cho giáo viên có hướng tự bồi dưỡng chuyên môn.

- Tổ chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên yếu.

Thành viên tham gia
STT Họ và tên Đơn vị công tác Tỷ lệ đóng góp
1 Dương Thế Khương Trường THCS Tân Kim, Phú Bình 100
Điều kiện áp dụng - Sự quan tâm, tạo điều kiện của phòng GD&ĐT Phú Bình, Cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự hợp tác của giáo viên. - Người quản lý phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tâm với nghề, có năng lực quản lý. Đặc biệt là khả năng phân tích, gây dựng phong trào trong giáo viên. .- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.
Lợi ích đánh giá theo cá nhân Qua quá trình thực hiện các biện pháp nêu trên vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh có chuyển biến rõ rệt.
Lợi ích đánh giá của tổ chức Những giải pháp Quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên nhà trường được áp dụng tại trường THCS Tân Kim mang lại hiệu quả rất cao. Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao và thật chất, giáo viên hứng thú tập trung cho chuyên môn, chất lượng giờ dạy tốt hơn, hiệu quả hơn, các em học sinh ham học hơn, đạt nhiều kết quả cao hơn. Mặc dù trường THCS Tân Kim – Phú Bình - Thái Nguyên là trường miền núi còn 8/17 xóm đặc biệt khó khăn.
Cá nhân/ Tổ chức dùng thử
STT Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung dùng thử
1 Dương ngọc Anh THCS Tân Thành Phụ Trách CM - PTC
2 Tạ Thị Hạnh THCS Tân Khánh Phụ Trách CM - PTC
   
CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register