TÌM KIẾM SÁNG KIẾN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁNG KIẾN

TRANG CHỦ

TIN TỨC

VĂN BẢN

QUYẾT ĐỊNH

TRA CỨU

Ngày: 07/06/2018 / Số lượt xem: 1382

Công nhận 42 sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014

Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 về việc công nhận sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014. Quyết định kèm theo danh mục 42 sáng kiến được công nhận.

Đây là những sáng kiến đạt số điểm 85 trở lên (trên tổng số 100 điểm) do Hội đồng thẩm định sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014 chấm điểm và thống nhất trình UBND thành phố đề nghị công nhận tại tờ trình số 16/TTr-SKHCN ngày 01/4/2015 của Sở KH&CN.

42 sáng kiến được công nhận đã thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ giảng viên, giáo viên và các cán bộ quản lý hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố nói riêng, cả nước nói chung; đồng thời thể hiện sự ghi nhận của UBND thành phố Hải Phòng với những đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo trong năm 2014.

Chi tiết Quyết định và danh mục 42 sáng kiến được công nhận xem tại đây.

Nguồn tin: http://sangkien.dosttn.gov.vn

CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register