TÌM KIẾM SÁNG KIẾN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁNG KIẾN

TRANG CHỦ

TIN TỨC

VĂN BẢN

QUYẾT ĐỊNH

TRA CỨU

Ngày: 21/08/2018 / Số lượt xem: 1539

29 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận

Sáng ngày 21/8, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã họp tiến hành xem xét, công nhận kết quả các sáng kiến cấp tỉnh (đợt 1 năm 2018) của các tác giả, nhóm tác giả. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến, trong đợt I năm 2018 Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên đã nhận được 89 đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của các cá nhân, nhóm tác giả đang công tác tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký, đề nghị xem xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực: Sáng kiến trong ngành giáo dục; nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương; giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm nông nghiệp… Các sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đã được áp dụng và có tính thực tiễn khá cao. Sở KH&CN đã tổng hợp, phân loại các sáng kiến theo từng lĩnh vực và thành lập 8 hội đồng chuyên ngành để chấm điểm, chọn ra các sáng kiến đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, sau khi phân tích, đánh giá tính mới, quy mô áp dụng, tính hiệu quả của các sáng kiến, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với những sáng kiến đạt loại khá trở lên và thống nhất trình UBND tỉnh xem xét, công nhận 29 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả đạt sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các thành viên trong Hội đồng sáng kiến tỉnh trong quá trình chấm điểm để chọn ra 29 sáng kiến đáp ứng đủ các tiêu chí, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Đồng thời đề nghị Sở KH&CN tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đăng ký và lựa chọn các sáng kiến có ứng dụng cao trong cuộc sống; các ngành, các địa phương khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động, thanh niên và các tầng lớp nhân dân đăng ký các đề tài, sáng kiến. Đối với các đề tài, sáng kiến chưa được công nhận trong đợt này do chưa đủ điểm theo yêu cầu, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các tác giả tiếp tục cải tiến, áp dụng các giải pháp mới để hoàn thiện trong thời gian tới nhằm ứng dụng cao vào thực tiễn và tiếp tục đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh./.

Nguồn tin: http://sangkien.dosttn.gov.vn

CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register