TÌM KIẾM SÁNG KIẾN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁNG KIẾN

TRANG CHỦ

TIN TỨC

VĂN BẢN

QUYẾT ĐỊNH

TRA CỨU

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH

STT Tên/Số quyết định Tải file
1 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2018
2 QQuyết định công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chính Đợt 2 năm 2018
3 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2018
4 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017
5 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017
6 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2016
7 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2016
8 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2015
9 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2015
10 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2014
11 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2014
12 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2013
13 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2013

CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register