TÌM KIẾM SÁNG KIẾN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁNG KIẾN

TRANG CHỦ

TIN TỨC

VĂN BẢN

QUYẾT ĐỊNH

TRA CỨU

29 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận

21/08/2018 12:00:00 SA

Sáng ngày 21/8, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã họp tiến hành xem xét, công nhận kết quả các sáng kiến cấp tỉnh (đợt 1 năm 2018) của các tác giả, nhóm tác giả. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp.

Công nhận 42 sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014

07/06/2018 12:00:00 SA

Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 về việc công nhận sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014. Quyết định kèm theo danh mục 42 sáng kiến được công nhận.

Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên họp đánh giá hồ sơ sáng kiến đợt I năm 2017

29/11/2017 12:00:00 SA

Ngày 10/10/2017, Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh, chủ trì và các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên.

CopyRight ©2018 by Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
513 đường Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Login Register